donderdag 15 oktober 2009

KlimaatveranderingVandaag is het Blog Action Day. En net als vorig jaar hoopt Elsje haar steentje aan dit mooie initiatief bij te dragen. Thema van dit jaar: klimaatverandering. Nou, dat komt mooi uit, want daar heeft Elsje wel wat over te melden.

Ruim een maand geleden namelijk begon Elsje met een nieuwe baan. Een baan die in velerlei opzichten totaal anders is dan die daarvoor. Tot 1 september hield ze zich namelijk bezig met water in al zijn aspecten. Daar is klimaatverandering een hot topic: door opwarming van de aarde krijgen we te maken met langere droogteperiodes, afgewisseld met veel intensere regenbuien, stijgt de zeespiegel en verandert veel van het oppervlaktewater van chemische samenstelling; problemen waarmee Elsje zich bezig hield. Nu buigt ze zich daarentegen over reizigers- en goederenvervoer, waar klimaatverandering hoegenaamd geen rol speelt: daar gaat het over eerlijke concurrentie. Dat is voor Elsje best een grote klimaatverandering!

Toch speelt er ook in Elsjes leven momenteel wel degelijk een klimaatgerelateerd iets: Elsje gaat namelijk tegenwoordig niet meer met de auto naar haar werk, maar de helft van de week met de fiets en de andere helft van de week met de trein. De geliefde mol is dan ook deur uit. Want een beter klimaat begint bij jezelf...