vrijdag 28 november 2008

Observaties vanuit het OVEen van Elsjes ex-collega's noemde het het Openbaar Veevervoer. En af en toe voel je je ook net een koe, die opeengepakt met medekoeien van hot naar nog hotter wordt getransporteerd. En die maar moet afwachten of-ie daar ook aan zal komen...

Elsje houdt zich tijdens haar OV-reizen graag onledig met het observeren van het gedrag van haar medepassagiers. Als een vorm van lijfsbehoud, want als je gaat observeren, kun je je er namelijk niet meer aan ergeren.

Elsje had vandaag een OV-rijk dagje. Zo kwam het dat Elsje de volgende observaties mocht optekenen:

Bus
- Op weg naar het station is de Utrechtse bus 8 een oase van stilte. Forenzen lezen hun krantje of staren slaperig voor zich uit danwel uit het raam. Vanaf het station daarentegen lijkt de bus een kippenhok: volgestouwd met scholieren die opdrachten, leerkrachten en medeleerlingen op luide toon bespreken. Zo weet Elsje nu dat er twee docenten Jacqueline heten, dat de ene daarvan 'keitof' is en de ander een 'bitch'. Dat je beter Bas kunt hebben als gever van feedback dan Hans, en dat niemand het merkt als je je opdracht van vorig jaar in de herhaling gooit.
- Eén van hen, een stoere jongen met een half afgezakte spijkerbroek, een bomberjack en de haren in stekeltjes omhoog ineens een meisje blijkt te zijn als hij zijn mond opent.

Trein
- Conducteurs verontschuldigen zich aan de lopende band voor de omweg en de vertraging die de treinen natuurlijk hebben...
- ... maar dat zij iemand die in een eersteklas coupé zit niet geloven als die aangeeft niet door te hebben gehad dat-ie niet in de tweede klasse zat. "Dat wist ik niet, mevrouw." "Kom nou, natuurlijk wist u dat! Daar boven de deur staat een levensgrote één, die kunt u niet hebben gemist". Maar als het bedoelde cijfer er vervolgens niet blijkt te staan, blijken ze gelukkig zo sportief om maar weer eens een keertje hun verontschuldigingen aan te bieden.
- Vrijdagmiddag is dé middag om met je vriendinnen de treincoupé onveilig te maken met harde mobielmuziek en dito gelach...
- ... en als je wilt roken in de natuurlijk geheel rookvrije trein je gewoon heel hard zegt dat je ontzéttend moet plassen en dat je vriendinnen mee moeten gaan omdat je natuurlijk niet alleen durft.

Tram
- Tramconducteurs in Amsterdam reageren ronduit onbeschoft als je ze vraagt je te waarschuwen bij een halte naar keuze. Alsof je een ongelofelijke oetlul, een boertje van buuten of nog erger, een buitenlander bent die het in zijn botte hersens haalt naar Amsterdam te komen zonder zodanig zelfredzaam te zijn dat hij/zij niemand (en zeker de tramconducteur van dienst niet) hoeft lastig te vallen voor zoiets onbenulligs als de juiste tramhalte.

woensdag 26 november 2008

Een beetje beleefdheid kan heus geen kwaad!Elsje kwam gisterenochten het kantoorpand waar zij haar werkzame leven voor een groot deel slijt binnen, toen er bijna een vrouw tegen haar opbotste die geagiteerd in haar mobieltje aan het praten was. Op beschuldigende toon beet zij degene aan de andere kant van de lijn toe: "Sta ik bij jullie aan de balie, kennen ze je hier niet!". En niet minder snauwerig vervolgde ze: "Nou, ik loop dus nu naar buiten, en ben dan dus op de markt!"

Elsje wachtte de verdere ontwikkelingen niet af, maar liep door naar binnen. Daar trof ze de receptioniste, een tof wijf, totaal verbijsterd aan. Blijkt dat de vrouw die zojuist zozeer opging in haar telefoongesprek dat ze Elsje zowat omver liep, de receptioniste die haar probeerde te helpen plompverloren liet staan.

Alsof dat geen mens van vlees en bloed is, die je best wel even kunt bedanken voor de moeite. Dat deed Elsje toen maar, tot groot vermaak van de receptioniste...

zondag 23 november 2008

Het beste vermaak...

Dit doet au! Maar ondertussen ligt Elsje stiekem in een deuk. Met dank aan Sjaak!

Honderd procent Elsje (9)Van Anders pikte Elsje het volgende 'lijstje'. De bedoeling is dat je van 100 dingen die vet maakt, die je ooit hebt gedaan/gezien/…. De vertalingen naar het Nederlands vindt Elsje soms flauw maar meestal wel grappig.

1. Started your own blog - een eigen blog begonnen. Duh!
2. Slept under the stars - geslapen onder de blote hemel
3. Played in a band - gespeeld in een band
4. Visited Hawaii - op Pampus geweest
5. Watched a meteor shower - ‘n vallende sterrenregen gezien
6. Given more than you can afford to charity - meer dan je kon missen aan een goed doel geschonken toen Elsje net gescheiden was moest ze echt leren met de nieuwe, smallere, beurs om te gaan
7. Been to Disneyland - de Efteling bezocht. Vreselijk!
8. Climbed a mountain - het drielandenpunt beklommen
9. Held a praying mantis - een sprinkhaan gevangen
10. Sang a solo - een solopartij gezongen (voor publiek). Diverse keren bij het afscheid van collega's, telt dat ook?

11. Bungee jumped - gebungeejumped
12. Visited Paris - Parijs bezocht. Wie niet?
13. Watched a lightning storm at sea - in een onweersstorm op zee gezeten
14. Taught yourself an art from scratch - jezelf een kunstvorm aangeleerd
15. Adopted a child - een kind geadopteerd
16. Had food poisoning - bij Van der Valk gegeten. Vriendinnetje werkte hier ooit als serveerster. De meest walgelijke doperwtjes kregen we. Yuk! Never again!!
17. Walked to the top of the Statue of Liberty - Op de Domtoren gestaan. Als Domstadbewoner kun je natuurlijk nooit met droge ogen beweren dit nooit gedaan te hebben.
18. Grown your own vegetables - je eigen groenten gekweekt. Voor haar afstudeeronderzoek kweekte Elsje radijzen.
19. Seen the Mona Lisa in France - de Nachtwacht gezien
20. Slept on an overnight train - ’s nachts in de Intercity naar Groningen zitten dommelen

21. Had a pillow fight - een kussengevecht gehad
22. Hitch hiked - gelift. Met vriendin M., van Cothen naar Langbroek, bij gebrek aan busverbinding.
23. Taken a sick day when you’re not ill - je ziek gemeld, terwijl je alleen een kater had…
24. Built a snow fort - een zandkasteel gemaakt
25. Held a lamb - lamskoteletjes gegeten
26. Gone skinny dipping - naakt gezwommen in ‘n lichtende zee
27. Run a Marathon - een (halve) marathon gelopen
28. Ridden in a gondola in Venice - gepunterd in Giethoorn
29. Seen a total eclipse - een maans- of zonsverduistering gezien. Wat een belevenis!
30. Watched a sunrise or sunset - de zon zien opgaan. Als student, na het uitgaan...

31. Hit a home run - gescoord met korfbal
32. Been on a cruise - een rondvaart gemaakt in Amsterdam
33. Seen Niagara Falls in person - op de Oosterscheldedam geweest
34. Visited the birthplace of your ancestors - de geboorteplaats van je voorouders bezocht
35. Seen an Amish community - ‘n echte Staphorster familie gezien
36. Taught yourself a new language - jezelf een vreemde taal geleerd
37. Had enough money to be truly satisfied - genoeg geld gehad om tevreden mee te zijn
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person - de Westertoren gezien
39. Gone rock climbing - op een klimwand geklommen. Vraag vooral niet hoe hoog Elsje kwam...
40. Seen Michelangelos David - het vrouwtje van Stavoren gezien

41. Sung karaoke - meegelald met Jantje Smit
42. Seen Old Faithful geyser erupt - de geiser uitgewaaid gehad tijdens het douchen
43. Bought a stranger a meal at a restaurant - iemand een frietje mét aangeboden
44. Visited Africa - America bezocht (in Limburg, of Drenthe)
45. Walked on a beach by moonlight - bij maanlicht langs het strand gelopen
46. Been transported in an ambulance - in ‘n ambulance gelegen
47. Had your portrait painted - je portret laten schilderen (géén karikatuur in Parijs…)
48. Gone deep sea fishing - wezen zeevissen
49. Seen the Sistine Chapel in person - de Grote Kerk (in ‘t echt) van binnen gezien

50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris - op de Eiffeltoren geweest
. Wel naar Parijs en niet de Eiffeltoren op? Dat kan toch niet?

51. Gone scuba diving or snorkeling - gesnorkeld in het golfslagbad
52. Kissed in the rain - staan bekken in een bui
53. Played in the mud - op Lowlands geweest met regen…
54. Gone to a drive-in theater - naar een openluchtfilmfestival geweest
55. Been in a movie - in een film- of televisiescène verschenen
56. Visited the Great Wall of China - over de Afsluitdijk gefietst
57. Started a business - een eigen onderneming begonnen
58. Taken a martial arts class - ooit ‘n kunstwerk gemaakt
59. Visited Russia - In Rusland geweest
60. Served at a soup kitchen - soep geserveerd

61. Sold Girl Scout Cookies - kinderpostzegels verkocht.Vreselijk, dat langs de deur gebedel. Dat doet Elsje haar kinderen niet aan!
62. Gone whale watching - op zeehonden tocht geweest. Van de zomer nog, vanaf De Cocksdorp op Texel.
63. Got flowers for no reason - zomaar tulpen gekocht
64. Donated blood, platelets or plasma - bloed gedoneerd, of een ander orgaan…
65. Gone sky diving - parachute gesprongen
66. Visited a Nazi Concentration Camp - in Westerbork geweest
67. Bounced a check - met een geblokkeerde pinpas bij de kassa van de Albert Heijn gestaan. Genante boel!
68. Flown in a helicopter - in een wentelwiek gevlogen
69. Saved a favorite childhood toy - een dierbaar speelgoed van vroeger bewaard

70. Visited the Lincoln Memorial - het graf van Willem van Oranje bezocht
. Geboren in Delft, he?

71. Eaten Caviar - kibbeling gegeten
72. Pieced a quilt - een sprei gehaakt
73. Stood in Times Square - Midden op de Dam gestaan
74. Toured the Everglades - gekanood in de Weerribben
75. Been fired from a job - ontslagen
76. Seen the Changing of the Guards in London - op het Binnenhof bekende politici gekeken. Elsje kwam pas Frans Weisglas tegen op het Plein, telt dat ook?
77. Broken a bone - iets gebroken
78. Been on a speeding motorcycle - achterop een snelle motorfiets gezeten. En toen direct besloten haar motorrijbewijs te gaan halen!
79. Seen the Grand Canyon in person - aan de Mirnsemer Klif gestaan
80. Published a book - een boek uitgebracht. Haar proefschrift dan wel he? Alleen voor ingewijden interessant. Toendertijd. Nu niet meer.

81. Visited the Vatican - de Basiliek van Breda bezocht
82. Bought a brand new car - een nieuwe auto gekocht. En nog steeds blij met die Mol!
83. Walked in Jerusalem - in Jeruzalem gewandeld
84. Had your picture in the newspaper - in de krant gestaan
85. Read the entire Bible - de gehele bijbel gelezen
86. Visited the White House - Palijs Soestdijk bezocht
87. Killed and prepared an animal for eating - je eigen eten geslacht
88. Had chickenpox - de mazelen gehad
89. Saved someone’s life - iemands leven gered
90. Sat on a jury - in een jury gezeten. Een promotiecommissie, spannend was dat!

91. Met someone famous - een BN-er gezoend
92. Joined a book club - lid geweest van de ECI. Tot haar grote spijt in die val getrapt door de leuke verkoper-langs-de-deur. Duurde járen voor ze er weer vanaf was!
93. Lost a loved one - een dierbare verloren. Te vaak al.
94. Had a baby - een kind gebaard. Meer dan eens.
95. Seen the Alamo in person - Adamo in levende lijve gezien
96. Swam in the Great Salt Lake - gezwommen in het IJsselmeer
97. Been involved in a law suit - een rechtszaak aan de broek gehad
98. Owned a cell phone - een telefooncel gehad
99. Been stung by a bee - door een bij gestoken
100. Read an entire book in one day - een heel boek in één dag uitgelezen. Is dat zo bijzonder dan?

zaterdag 22 november 2008

De homo consumenticusWoedend zijn ze, de supermarkten, want ze moeten gaan betalen voor de inspecties door de Voedsel- en Warenautoriteit! In hun woede willen ze ons, de gewone Joe&Jane the Plumber-consumenten die bij hen onze voedingswaren kopen, voor hun karretje spannen. Dus heeft hun branchevereniging, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, een persbericht doen uitgaan waarin gedreigd wordt dat haar leden de kosten voor de controles wel door moéten berekenen. Aan hun klanten, aan ons dus. En dat dat ons wel enkele centen per product gaat kosten.

Wat ze natuurlijk hopen is dat wij met z'n allen gaan protesteren en dat de inspecties voor de levensmiddelenbedrijven gratis blijven. Deze redenering is natuurlijk zo krom als die komkommer die tegenwoordig weer toegelaten is.

Wij consumenten betalen die controles al, via de belastingen. Dus als de supermarkten ons er nu ook voor laten betalen zijn we dus dubbel de klos! Tenzij natuurlijk de belastingen omlaag gaan door de besparingen die het doorberekenen van de inspecties aan de ondertoezichtstaande supers opleveren. Dat ziet Elsje niet gebeuren.

Belangrijker is namelijk dat het hier om de kosten voor hercontroles gaat. Dat zijn controles die de VWA moet doen als bij een supermarkt tijdens een reguliere, voor hen gratis (lees: uit de algemene middelen betaalde) controle, de boel niet in orde was. Slechte presteerders durven dus nu hardop aan te kondigen hun straf aan ons te gaan doorberekenen. Lekker is dat!

Elsje roept haar lezers daarom op om allemaal die supers te gaan mijden die hun prijzen verhogen want dat waren dus degenen die het NIET goed doen! En daar wil je als homo consumenticus je spullen toch niet vandaan halen.

donderdag 20 november 2008

Denk eens zwart-witElsje was als kind al dol op zwart/wit. In van die pastilles, maar vooral in van die rietjes, met aan elk kant een rood stopje. Waar je er dan een vanaf haalde en aan het rietje lurkte tot er zo'n nattig salmiakpapje achterbleef dat je er alleen nog maar uit kon krijgen door het rietje open te knippen.

Bl@nkie is ook dol op zwart/wit. Maar dan niet op de salmiak-variant maar op de fotografische variant. En daar heeft hij een leuk projectje van gemaakt, met medewerking van andere bloggers. Het plaatje bovenaan dit berichtje was de bijdrage van Elsje. De andere inzendingen vind je hier. Inzenden kan trouwens nog steeds.

Advocaatje, leef je nogTegenover Elsje in de trein zat een jonge man. Je kent het type wel: zo'n snelle jongen, met een maatpak en glimmend gepoetste zwarte schoenen. Zo'n goed geschoren, keurig gekapte jongen met gadgets. Niet iemand in de IT (zijn pak zag er te duur uit), noch uit het bankwezen (het pak miste het in die branche bijna verplichte krijtstreepje). Elsje vindt het altijd leuk om te te gissen wat mensen in de coupe doen voor de kost. Bij deze jonge man was ze er nog niet uit toen zijn telefoon ging.

Het was iemand van zijn kantoor. Een advocatenfirma, zo bleek uit het gesprek. Uitgebreid besprak hij een nieuwe client:
"Ja, ze heet Van ...., met dubbel ee inderdaad. Voorletters .... Geboortedatum ..... 1980, ja, net als ik 28 dus. Ze moet vanmiddag om 3 uur voor de politierechter verschijnen. (...). Rijden onder invloed. (...) Kunnen wij haar representeren? (...) Nou, ik moet nu naar Den Haag, maar als ik op tijd terug ben wil ik de zaak wel doen. Nee, anders moet je Huppeldepup maar vragen. Daar bel ik straks nog wel even over."

Schandalig hoe deze jongen de privacy van zijn client schond! En eigenlijk minstens zo erg dat Elsje daar niets van zei. Die mogelijkheid bedacht ze zich pas later die dag. Iemand niet aanspreken op schending van integriteit is een schending van integriteit op zich. Elsje schaamt zich.

dinsdag 18 november 2008

Blinde sympathieAfgelopen week zat Elsje in de trein. Buiten de spits, wat niet zo vaak voorkomt. Het gedrag van mensen buiten de spits is aanzienlijk anders, zo mocht zij concluderen. Lange telefoongesprekken over allerhande zaken nemen de plaats in van korte mededelingen over vertragingen en verwachte aankomsttijden.

De man achter Elsje bijvoorbeeld, voerde een gesprek met waarschijnlijk een van zijn medewerkers, die hij de hemel in prees voor het werk dat die had verzet voor de een of andere bijeenkomst. Dit deed hij op zo'n enorm aardige manier dat Elsje een blinde sympathie voor hem opvatte. Daarna belde hij met een zakenrelatie (schat Elsje in), die hij eveneens op vriendelijke, maar oneindig veel zakelijker toon te woord stond. Zo'n baas zou Elsje ook wel willen!

Pas uren later drong het tot Elsje door dat de man net zo'n stem had als Mark Rietman, je weet wel: Kiet Bussink uit Oud Geld. En dat lijkt Elsje in interviews altijd een heel sympathiek mens. Kennelijk vindt ze daardoor iemand met een gelijksoortige stem direct ook sympathiek. Is dat jullie ook wel eens overkomen?

zondag 16 november 2008

Altijd het zonnetje in huisStond er toch van de week een berichtje op het net dat verklaarde waarom Elsje zo'n vrolijk meisje is! Dus weg met dat spreekwoord 'an apple a day keeps the doctor away'! Gewoon doorgaan met elke dag een puzzeltje op te lossen.

zaterdag 15 november 2008

OpvolgersVandaag in de krant een heel stuk over de opvolger van minister Ella Vogelaar, Eberhard van der Laan. Strekking van het stuk: een ijzersterke mediator maar ook een keiharde onderhandelaar. Het zal vast. Elsje dacht vooral: een noodgreep.

Direct links daarvan een stukje over de mogelijke opvolger van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb, die burgemeester van Rotterdam wordt. Voor de functie die hij verlaat circuleert de naam van Jetta Klijnsma, die jaren lang gemeenteraadslid in Den Haag was en daar ook al weer tien jaar wethouder Cultuur en Financiën is.

Het was natuurlijk al langer bekend dat Aboutaleb opgevolgd moest worden. En dus zal de PvdA, die voor beide posten aan de lat staat, al veel langer aan het werven zijn voor dat staatssecretariaat dan voor dat ministerschap, waarvoor men pas deze week aan de bak kon.

En toch durft de schrijver van dit krantenartikel te beweren dat er, omdat Vogelaar door een man wordt opgevolgd, op de plek van Aboutaleb een vrouw moet komen. Daarmee gelijk suggererend dat, mocht Klijnsma benoemd worden, zij als een soort excuus-truus mag worden beschouwd die niet om haar capaciteiten maar om haar geslacht uitverkozen is.

Terwijl de situatie natuurlijk net zo goed omgekeerd gepresenteerd zou kunnen worden. Omdat Aboutaleb door een vrouw zou worden opgevolgd, moest men in allerijl op zoek naar een mannelijke vervanger van Vogelaar. En zo kwam men uit bij van der Laan, niet omdat die nou zou goed is, maar omdat het een kerel is. Maar dat hoor je nou niemand zeggen. Het is ook altijd hetzelfde.

vrijdag 14 november 2008

Elle ne l'a plus

Ella, elle ne l'a plus... ze had toch niet dat 'je ne sais quoi'

donderdag 13 november 2008

Ik kies bewust...Vandaag zijn de waterschapsverkiezingen begonnen. Een paar jaar geleden lag niemand daar wakker van. De opkomst van vaak onder de 25 procent bij de vorige verkiezingen, in 2004, is daar het levende bewijs van. En dat terwijl het stemmen supersimpel is: je hoeft er de deur niet eens voor uit, maar kunt het stembiljet gewoon aan Tante Pos meegeven. Wat moest er dus gebeuren om de opkomst op te krikken? Nou ja, er moest gewoon wat spanning en sensatie ingebracht worden!

En dat heeft men met mens en macht gedaan. Met als gevolg dat het dit maal bijzondere verkiezingen zijn. Voor het eerst kunnen politieke partijen meedoen aan deze verkiezingen. Maar vooral is water op het moment erg hot: de verwachte stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering zorgt daar wel voor. Sla er de kranten maar op na: het is wateroverlast voor en stormen na, Deltacommissie zus en dijkverbeteringsprogramma zo.

Elsje wilde dan ook een wervend stukje schrijven om haar lezers in Nederland aan te sporen toch vooral te stemmen. Maar ja, zij heeft nog geen stembiljet mogen ontvangen... kennelijk willen de waterschappen het de kiezers vooral niet te makkelijk maken om gebruik te maken van hun stemrecht.

De verkiezingen duren nog tot en met 25 november. Wie weet komt haar stembiljet nog voor die tijd, dan zal Elsje alsnog al haar Nederlandse lezers oproepen te gaan stemmen.

woensdag 12 november 2008

SmileyVandaag reed Elsje tussen Utrecht naar Wageningen over de A12. Natuurlijk heeft ze zich weer verbaasd over die vermaledijde regenboogstickers, maar omdat ze daarover op deze plek al eens haar hart gelucht heeft, zal ze jullie daar niet weer mee lastigvallen. Maar waarmee dan wel, Elsje? Vurtel, vurtel! Nou, vandaag gaat ze een blogje schrijven over smileys.

Want wat is het geval? Aan diezelfde A12 wordt bij Wageningen druk gewerkt. Heel druk. En dus zijn kilometerslange stukken weg met pylonnetjes afgezet. Vroeger reed je daar dan langs, hopend dat er binnen niet al te lange tijd een eind aan de vertraging zou komen, maar meer dan hopen kon je niet.

Maar tegenwoordig, in het tijdperk van het publieksgericht werken, plaatst Rijkswaterstaat elke kilometer een bordje langs de kant van de weg met daarop de mededeling dat over x kilometer de ellende voorbij zal zijn. En die mededeling wordt opgeleukt met een smiley, die aan het begin van de afzetting erg triest kijkt maar, naarmate het einde in zicht komt, steeds vrolijker.

Raar toch, dat ook verdrietig-kijkende smileys 'smiley' heten: het zijn immers allesbehalve lachebekjes. Elsjes collega J noemt die dat soort smileys 'treurie'. Een navolgenswaardig iets.

dinsdag 11 november 2008

De richting kwijt zijnOp de radio is momenteel een reclame te horen, waarin verteld wordt dat Robeco een hulpmiddeltje heeft ontwikkeld om hun voor de luisteraar meest geschikte spaarvorm te kunnen bepalen: de rentenavigator.

Maar dan komt het: 'Doe de rentenavigator en ontdek blablabla'. Wat een onzin! Het is net alsof je zou zeggen: 'Doe de conducteur', 'Doe de wielrenner', 'Doe de kok', 'Doe de ambtenaar'. Je reinste flauwekul.

Nee, de crisis zit bij deze financiële instelling niet alleen in de centen. Ook in de reclameteksten is men daar de richting volledig kwijt.

zondag 9 november 2008

Relaties in liedjes - 7Gisteren met Anja de Nijmeegse binnenstad onveilig gemaakt. Elsje en Anja kennen elkaar inmiddels al 27 jaar. Ze hebben een vriendschap die zo vanzelfsprekend is, dat, hoewel ze elkaar niet vaak zien, ze de draad altijd weer zo gemakkelijk oppakken als ware het gisteren dat ze elkaar voor het laatst zagen.

Niet alleen kocht Anja bij deze gelegenheid een puik paar schoenen maar gewoontegetrouw kocht Elsje een handtas. Waarop ze al even gewoontegetrouw uitriep "Annie,hou jij me tassie even vast!"

Enne, Anja, Elsje vond het zo gezellig, moeten we vaker doen ;-) !

zaterdag 8 november 2008

Ze liet een spoor achterIn de trein terug ging er in het zitje achter Elsje een stel zitten. Ze babbelden zachtjes met elkaar, te zacht om het gesprek te kunnen volgen, zeker gezien het boek dat Elsje aan het lezen was. Tot de conducteur kwam. Tegen haar hield het stel een heel verhaal dat ze toch zo'n fijn uitstapje hadden gehad. Aan hoe ze daarover spraken, kon Elsje afleiden dat het om een ouder echtpaar ging.

Toen de conducteur naar de volgende coupé doorgelopen was, werd dit vermoeden bevestigd. Het stokoude mannetje liep op wiebelbeentjes door de coupé, en zei tegen zijn vrouw: "Het is díe kant op!". De minstens even oude vrouw begon de aangewezen kant op te schuifelen, maar het bleek te laat. Ze liet een spoor van druppels in het gangpad achter. Toen ze terugkwam en zich voorzichtig op haar plek liet neerzakken sprak ze zacht tegen haar man (maar hard genoeg voor Elsjes oren): "Ik moest echt zó nodig plassen...".

Elsjes hart kromp ineen van mededogen.

vrijdag 7 november 2008

Geef ons heden ons dagelijks brood...Deze week stond in het teken van Waterproef, de groots opgezette oefening waarmee duidelijk wordt in hoeverre wij Nederlanders voorbereid zijn op een rampzalige overstroming. Er werd geoefend met een dijkdoorbraak langs de kust, langs de grote rivieren en langs de grote meren.

Afgezien van het feit dat de gekozen overstromingsscenarios absoluut niet geloofwaardig waren (zo was Flevoland in slechts een paar uur helemaal volgestroomd door een relatief klein gat in de dijk: onzin!) leverde de oefening wel heel veel mooie beelden op van heen en weer gesleep met zandzakken en helicopters die boven uitgestrekte plassen (zogenaamd) mensen aan het redden waren. Alle betrokken (overheids)partijen deden hun uiterste best te laten zien dat ze goed voorbereid zijn op een ramp van dergelijke omvang.

Maar ook was er veel aandacht voor hoe je je als Gewone Burger het best kunt voorbereiden op dit soort situaties. Minister ter Horst presenteerde het noodpakket dat iedereen in huis zou moeten hebben. Hebben jullie het al? Nee?

Met al die aandacht voor hoogwaterveiligheid lijkt het erop alsof het gebed van de waterbeheerder is verhoord:

Geef ons heden ons dagelijks brood
En eens in de tien jaar een watersnood

woensdag 5 november 2008

Zijn wij nou zo briljant of zijn zij zo dom?Vandaag het concept-eindproduct van een intensief project opgeleverd voor de grote bazen. Elsje en haar collega-projectgroepleden hadden er tegenop gezien: hoe zou het vallen? Want hiermee moest de basis gelegd worden voor een reorganisatie die deze groep bazen tot ongeveer de helft zou moeten terugbrengen.

De ontvangst die hun plan kreeg was echter zo lovend dat het bijna beangstigend was. Slecht op enkele details werd de projectgroep gevraagd de boel te verduidelijken of iets aan te passen.

Eerlijk gezegd viel het de projectgroep een beetje tegen. De vraag die zij elkaar na afloop stelden was: "Moeten we elkaar nu feliciteren? Zijn wij nou zo briljant of zijn zij zo dom dat ze niet doorhebben dat er nog plenty zaken maar half uitgewerkt zijn?"

Voor nu houdt Elsje het op een geslaagde presentatie. De komende weken zal blijken of ze het echt zo goed vonden of dat ze gewoon snel naar de borrel wilden. En die gaat ze zelf ook maar nemen.

zondag 2 november 2008

Life sucks

Afgelopen week zat Elsje voor haar opleiding lekker voor deze open haard:


... en de komende dagen zit ze voor haar werk dan weer in deze omgeving:


Life sucks, zegt men. Maar Elsje vindt zichzelf een bofkont.

zaterdag 1 november 2008

Een stokskeVan over de grens is Elsje bekogeld met stokjes: Veerle en Cursief Huigje deden dat actief en vele andere bloggers lieten 'm voor het oprapen achter. Het gaat erom dat je zes onbelangrijke/onbetekenende of onbenullige dingen over jezelf meldt. Poehee. Op zich niet moeilijk, maar ja, welke lezer interesseert dat soort dingen nou?

Daarom, for what it's worth: zes onbelangrijke dingen over Elsje.

1. Elsje gaat het liefst elke dag naar de kapper. Het laten frutten aan haar haar vindt ze werkelijk het einde. Slechts de tijd en het geld dat daarmee gemoeid zou zijn, weerhoudt haar ervan.

2. Vroeger had Elsje een poster op haar deur met daarop de tekst: "Heavy metal-fan", gekregen van haar zus om het feit dat ze een beugel droeg.

3. Als Elsje niet leest in bed, kan ze niet in slaap komen.

4. Elsje heeft een enorme hekel aan uien. Jakkes! Vooral als ze rauw zijn (door de salade bijvoorbeeld). Regelmatig zit ze ze dan ook uit het eten te vissen.

5. Zowel de handen als de voeten van de oudste zijn inmiddels groter dan die van Elsje. De voeten van de jongste zijn al bijna even groot (en die is 8). Trek je eigen conclusies.

6. Het enige dat Elsje doet in het huishouden is de was.

Zo, tot zover dit stokje. Ik heb nog niet veel Nederlandse bloggers aan dit stokje gezien en daarom probeer ik het eens. Bl@nkie, Anders, Ina, Branwen en Gerhard, durven jullie de uitdaging aan?

En mocht je nieuwsgierigheid nog niet bevredigd zijn, kijk dan ook eens hier, daar staan namelijk nog zes zaken over Elsje, maar dan in de categorie weird.